Setkávám se s názorem, že PPC kampaně nefungují, jsou moc drahé, nebo je to celé podvod a jen někde někdo schválně kliká, aby měl klient větší útratu. Pokud pominu některé polopravdy, nebo úplně nesmysly zaujal mě před časem online nástroj pro výpočet návratnosti investice do PPC v dlouhodobém měřítku při určitém vzorci chování Vašich klientů.

  • AdWords CPC – hodnota vyjadřující průměrnou hodnotu prokliku Vašich kampaní za posledních 30 dní
  • Conversion rate – konverzní poměr (odeslání formuláře, objednávky atp.) za posledních 30 dní
  • Customer lifetime –  jak dlouho zůstane konvertující návštěvník Vaším klientem a bude provádět další objednávky? Hodnota je udávána v letech.
  • First purchase value – průměrná hodnota první objednávky (tedy té, která vyvolala konverzi)
  • Referral rate – míra doporučení, kolik procent klientů Vás bude doporučovat i svým známým
  • Gross profit margin – hrubá marže, která slouží pro pokrytí dalších nákladů a úspory pro rozvoj společnosti
  • O2S category – druh Vašeho podnikání
  • Destination country – cílová země z pohledu zákazníků
  • Online-to-Store (O2S) factor – faktor reprezentující návratnost investic do online marketingu – faktor s hodnotou 1 znamená, že nebudete mít žádný offline prodej
  • Discount rate – výše slevy, která bude poskytnuta pro budoucí objednávky

Nástroj naleznete:

https://life-time-value.appspot.com

Pokud si dáte práci a vyplníte jednotlivé hodnoty – s tím, že je možné se přepnout do pokročilého režimu a pracovat s dalšími proměnnými, získáte velmi důležité hodnoty. Maximální cenu CPC, která je pro Vás zisková, cenu za akvizici (akci) a ziskovost na zákazníka.

S pozdravem
Ing. Jakub Vytiska